امکانات و آزمایشگاه‌های گروه مهندسی نساجی
گروه مهندسی نساجی به آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی زیر مجهز است :

1. آزمایشگاه کنترل کیفیت و فیزیک الیاف 
این آزمایشگاه به تجهیزات زیر مجهز شده است :

دستگاه تست نایکنواختی نخ Uster Tester 2
دستگاه تست سایش مارتیندل
دستگاه استحکام‌سنج پارچه و کامپوزیت‌های الیافی
دستگاه استحکام‌سنج نانوالیاف و تک الیاف
دستگاه اندازه‌گیری طول الیاف
دستگاه سنجش Pilling
دستگاه بارگذاری دینامیک فرش
دستگاه اندازه‌گیری ظرافت دسته الیاف
دستگاه تاب‌سنج نخ
دستگاه تست شستشو
ضخامت‌سنج دیجیتال
دستگاه تست نایکنواختی فتیله
دستگاه تست تخریب در برابر تابش ماورای بنفش (UV Tester)
آون دیجیتال با قابلیت برنامه‌ریزی دمایی و زمانی 
کلاف‌پیچ و اندازه‌گیری نمره نخ
دستگاه اندازه‌گیری چروک‌پذیری پارچه
میکروسکوپ Projection

2. آزمایشگاه نانوفناوری
آزمایشگاه نانوفناوری گروه مهندسی نساجی بناب با مجهز بودن به دستگاه الکتروریسی تمام اتوماتیک ساخت شرکت نانوآزما از قابلیت تولید انواع سازه‌های نانولیفی با امکان کنترل آسان و دقیق شرایط فرآیندی برخوردار است. سایر تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از :

میکروسکوپ نوری جهت بررسی اولیه ساختارهای نانولیفی
ترازوی دیجیتال دقیق
آون خلاء با قابلیت برنامه‌ریزی دمایی و زمانی
انکوباتور دیجیتال
هم‌زن‌های حرارتی مغناطیسی

3. آزمایشگاه چاپ و رنگرزی
آزمایشگاه چاپ و رنگرزی به تجهیزاتی از قبیل حمام‌های دیجیتال رنگرزی، دستگاه رمق‌کشی و آون دیجیتال مجهز است.


4. کارگاه بافندگی تاری-پودی و حلقوی
کارگاه بافندگی گروه مهندسی نساجی از دو کارگاه بافندگی تاری-پودی و بافندگی حلقوی پودی تشکیل شده‌ است. در کارگاه بافندگی تاری-پودی دانشجویان با ماشین‌های بافندگی ماکویی و مکانیزم‌های بادامکی آشنا می‌شوند. در این کارگاه مکانیزم‌های آزمایشگاهی ژاکارد و دابی نیز به دانشجویان آموزش داده می‌شود.
کارگاه بافندگی حلقوی پودی با دارا بودن از دستگاه‌های تخت‌باف دستی V-bed و دستگاه گردباف (جوراب‌باف) به منظور آموزش دانشجویان با اصول بافندگی حلقوی پودی تخت‌باف و گردباف و اجزای مختلف این ماشین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
کارگاه بافندگی به تجهیزات آموزشی از قبیل دستگاه بافندگی آزمایشگاهی و ماسوره‌پیچ نیز مجهز است.

5. کارگاه ریسندگی الیاف کوتاه و بلند
این کارگاه به تجهیزات زیر مجهز است :

دستگاه کاردینگ آزمایشگاهی
دستگاه رینگ تمام اتوماتیک آزمایشگاهی
دستگاه کشش الیاف بلند (Gill Box)
دستگاه ریسندگی نخ‌های فانتزی