آرشیورویدادها
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

برگزاری دوره آموزشی

اولین دوره آموزشی آشنایی با نانو الیاف پلیمری بررسی کاربرد آنها در مهندسی بافت و ساخت باتری

اولین دوره آموزشی آشنایی با نانو الیاف پلیمری بررسی کاربرد آنها در مهندسی بافت و ساخت باتری دانشگاه گلستان 7 و 8 تیرماه 1396
جمعه 26 خرداد 1396