برنامه دروس دانشجویان کارشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از لینک زیر قابل دریافت است. دانشجویان عزیز در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند به مدیریت گروه و یا استاد راهنمای خود مراجعه فرمایند.

enlightened برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ورودی 93enlightened
enlightened برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ورودی 94enlightened
enlightened برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ورودی 95enlightened
enlightened برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ورودی 96enlightened