برنامه دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دوره کارشناسی ارشد

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از لینک زیر قابل دریافت است. دانشجویان عزیز در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند به مدیریت گروه و یا استاد راهنمای خود مراجعه فرمایند.

enlightened برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد : نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 enlightened