اخبار و اطلاعیه های گروه مهندسی نساجی
 اولین دوره آموزشی آشنایی با نانو الیاف پلیمری بررسی کاربرد آنها در مهندسی بافت و ساخت باتری

اولین دوره آموزشی آشنایی با نانو الیاف پلیمری ...

اولین دوره آموزشی آشنایی با نانو الیاف پلیمری بررسی کاربرد آنها در مهندسی بافت و ساخت باتری دانشگاه گلستان 7 و 8 تیرماه 1396
جمعه بیست و ششم خرداد 1396
تعداد بازدید: 125
آرشیو