مقطع کارشناسی
 
 
 
 
 اطلاعیه های گروه
1398/02/16
تعداد بازدید: 14
1398/02/15
تعداد بازدید: 15
1398/02/11
تعداد بازدید: 7
1397/12/07
تعداد بازدید: 9
1397/10/17
تعداد بازدید: 6
آرشیو Print RSS
 
 خبرهای صنعت
1398/02/16
تعداد بازدید: 3
فرصت های شغلی برای کارجویان مهندسی نساجی

فرصت های شغلی برای کارجویان مهندسی نساجی

درخواست جذب مهندس نساج (آذربایجان شرقی)
1396/10/20
تعداد بازدید: 265
1396/08/09
تعداد بازدید: 261
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه آموزشی
برگزاری ترم تابستان 98

برگزاری ترم تابستان 98

تقویم ترم تابستان 98
1398/02/25
تعداد بازدید: 2
1398/02/22
تعداد بازدید: 3
آشنایی با موارد ایمنی مواد آزمایشگاهی

آشنایی با موارد ایمنی مواد آزمایشگاهی

اطلاعیه امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها
1398/02/21
تعداد بازدید: 2
1398/02/14
تعداد بازدید: 3
1396/10/17
تعداد بازدید: 319
آرشیو Print RSS