مقطع کارشناسی
 
 
 
 
 اطلاعیه های گروه
1398/02/16
تعداد بازدید: 36
1398/02/15
تعداد بازدید: 43
1398/02/11
تعداد بازدید: 28
1397/12/07
تعداد بازدید: 32
1397/10/17
تعداد بازدید: 19
آرشیو Print RSS
 
 خبرهای صنعت
1398/03/21
تعداد بازدید: 34
1398/03/02
تعداد بازدید: 4
1398/03/02
تعداد بازدید: 2
1398/02/16
تعداد بازدید: 6
فرصت های شغلی برای کارجویان مهندسی نساجی

فرصت های شغلی برای کارجویان مهندسی نساجی

درخواست جذب مهندس نساج (آذربایجان شرقی)
1396/10/20
تعداد بازدید: 272
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه آموزشی
برگزاری ترم تابستان 98

برگزاری ترم تابستان 98

تقویم ترم تابستان 98
1398/02/25
تعداد بازدید: 54
1398/02/22
تعداد بازدید: 10
آشنایی با موارد ایمنی مواد آزمایشگاهی

آشنایی با موارد ایمنی مواد آزمایشگاهی

اطلاعیه امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها
1398/02/21
تعداد بازدید: 6
1398/02/14
تعداد بازدید: 8
1396/10/17
تعداد بازدید: 324
آرشیو Print RSS